Accidente și malpraxis medical

Ești victima unui accident rutier? de vătămare? a unui caz de malpraxis medical?

Suntem specializați in domeniul accidentelor:
accidente rutiere, vătămari corporale, erori medicale și malpraxis medical.
Vă asistăm complet, oferindu-vă evaluare gratuită, putem avansa cheltuielile medicale și rateiza plățile.

Evaluare gratuită

Grupul Medica colaborează cu cei mai consacrați profesioniști din zonă pentru a oferi suport complet victimelor accidentelor rutiere, vătămărilor, erorilor medicale și malpraxisului medical. Oferim asistență completă la 360 de grade.

Contactează-ne:

info@gruppomedica.it
tel. 041 964 3829

INFORMAȚII CONFORM ARTICOLULUI 13 DIN REGULAMENTUL UE NR. 679/2016

În temeiul art. 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016, referitoare la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm despre tipul de date prelucrate de Compania noastră, scopurile pentru care le prelucrăm și le partajăm, cât timp le păstrăm și care sunt drepturile dumneavoastră. le puteți exercita: Operator de date și responsabil cu protecția datelor cu caracter personal Operatorul de date este compania MM Srl. Adresa de e-mail la care să scrieți pentru exercitarea drepturilor părții interesate este info@gruppomedica.it. Date cu caracter personal prelucrate Colectăm și prelucrăm diverse categorii de date cu caracter personal, printre care: - date de identificare și cu caracter personal - date de contact - situație familială și de muncă - date fiscale - informații bancare - date de sănătate Scopurile prelucrării datelor și temeiul juridic al prelucrării. datele dumneavoastră vizează executarea corectă și completă a misiunii de asistență și consultanță încredințate sau pentru efectuarea de evaluări și/sau devizări prealabile atribuirii la solicitarea expresă a părții interesate. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate și în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite de lege, de exemplu în materie fiscală, contabilă și pentru înregistrarea și arhivarea datelor colectate (de exemplu prin contacte telefonice, email, completarea formularelor de pe platforma web a companiei). , etc). Datele dumneavoastră vor fi prelucrate atât prin intermediul arhivelor pe hârtie, cât și prin intermediul arhivelor electronice și utilizate exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor descrise mai sus. Comunicarea datelor Datele dumneavoastră cu caracter personal, supuse prelucrării în scopurile indicate mai sus, pot fi comunicate terților care prestează servicii funcționale scopurilor indicate mai sus, în contextul exclusiv al misiunii încredințate, băncilor și instituțiilor de asigurări, profesioniștilor și terților. -societăți-părți și autorități judiciare și administrative care prestează servicii funcționale în scopurile indicate mai sus, subiecților care prelucrează date în executarea unor obligații legale specifice și autorităților judiciare și/sau administrative pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Consecințele necomunicarii datelor cu caracter personal În ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la executarea contractului din care faceți parte sau referitoare la îndeplinirea unei obligații de reglementare, necomunicarea datelor cu caracter personal împiedică finalizarea relației contractuale în sine. Profilarea și diseminarea datelor Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse diseminării sau niciunui proces decizional complet automatizat, inclusiv activități de profilare și marketing. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European. Păstrarea datelor cu caracter personal Cu excepția cazului în care legea impune nevoi specifice de conservare, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata contractului și, ulterior, pe perioada în care Societatea este supusă obligațiilor de conservare în scopuri fiscale sau în alte scopuri, prevăzute pentru prin lege sau regulament. Drepturile părții interesate În conformitate cu reglementările în vigoare, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le desfășurăm, aveți următoarele drepturi: - acces la informațiile referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal și la informațiile referitoare la acestea - rectificarea datelor inexacte, neactualizate sau incomplete - ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă există motivele prevăzute de lege - limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă există motivele prevăzute de lege - opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară – portabilitatea datelor: acolo unde este posibil din punct de vedere legal, este posibil să primiți sau să obțineți transmiterea directă către alt deținător a datelor personale pe care le furnizați și a celor generate în timpul relației noastre. - retragerea în orice moment a consimțământului dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - propune o plângere la o autoritate de supraveghere (Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal) FORMULĂ DE ACHIZIȚIONARE A CONsimțământului PENTRU TRATAREA DATELOR SENSIBILE Subsemnatul, a dobândit informațiile furnizate de către operator de date în temeiul art. 13 Regulamentul European 679/2016 și cele descrise mai sus, și conștienți, în special, că tratamentul va viza date „sensibile” precum date genetice, date biometrice, date adecvate pentru dezvăluirea stării de sănătate și a vieții sexuale: ÎȚI ÎMPRUMUȚI-ȚI CONsimțământul ( OBLIGATORIU PENTRU TRIMITEREA FORMULUI): pentru prelucrarea datelor necesare efectuarii operatiunilor indicate in informatie; pentru comunicarea, in scopul atribuirii incredintate, a datelor catre subiectii indicati.

Sei vittima di un incidente stradale? Di un infortunio? Di un caso di malasanità? Clicca qui

Siamo specializzati in ambito infortunistico: risarcimento danni e gestione errori medici e malasanità.

MM srl P.IVA 04258380270 | Privacy Policy Cookie Policy

Spinea

Mestre

Dolo

Padova

Treviso